Świadczenia wychowawcze – składanie wniosków

w okresie zasiłkowym 2021/2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ w okresie zasiłkowym 2021/2022 będzie można składać  w następujących terminach:           
 od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, 

(za pośrednictwem PUE ZUS, Emp@tia, ePUAP   

oraz bankowości elektronicznej)

od 1 kwietnia 2021 r.

  w formie papierowej

Jeżeli złożenie wniosku nastąpi po 30 czerwca 2021 r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami:
• do 30 kwietnia 2021 r. - wypłata świadczenia do 30 czerwca 2021 r.
• od 1 maja do 31 maja 2021 r. - wypłata świadczenia do 31 lipca 2021 r.
• od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. - wypłata świadczenia do 31 sierpnia 2021 r.
• od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. - wypłata świadczenia do 30 września 2021 r.
• od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. - wypłata świadczenia do 31 października 2021 r.