Wypłata na rachunek bankowy

1. Świadczenia rodzinne i świadczenia  z funduszu alimentacyjnego nastąpi w terminie:

19 MARCA 2021 roku

2. Świadczenie wychowawcze nastąpi w terminie:

18 MARCA 2021 roku