Wypłata zasiłku dla opiekuna  i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu LIPIEC 2021 roku

nastąpi w terminie:

28 LIPCA 2021 roku