Kasa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń  z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego

w m-cu lipiec 2021 roku

nastąpi w terminie:

 

20 lipca 2021 roku