Kasa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń

z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego

w m-cu wrzesień 2021 roku

nastąpi w terminie:

21 wrzesień 2021 roku