Wypłata zasiłku dla opiekuna

i specjalnego zasiłku opiekuńczego w m-cu czerwiec 2022 roku

nastąpi w terminie:

28 CZERWIEC

2022 roku