Kasa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń

z funduszu alimentacyjnego

w m-cu czerwiec 2022 roku

nastąpi w terminie:

 

21 czerwiec 2022 roku