UWAGA!

Wypłata dodatku węglowego

nastąpi w terminie 30.09.2022 r.

W związku z uzyskaną z budżetu państwa

częściową kwotą wnioskowanego

zapotrzebowania na wypłatę w/w dodatku,

o kolejności wypłaty będzie decydowała

data złożenia wniosku.