!!! UWAGA !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu zawiadamia,

 że osoby zgłoszone do otrzymania żywności z Banku Żywności, które nie odebrały jeszcze swoich przydziałów mogą skorzystać z dodatkowego terminu

wyznaczonego na:

 17-10-2022 r. (Poniedziałek)

 Żywność wydawana będzie bez podziału na rewiry.

 ŻYWNOŚĆ NIE BĘDZIE WYDAWANA TYM OSOBOM, KTÓRE JUŻ JĄ ODEBRAŁY !