Wypłata zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu grudzień 2022 roku

nastąpi w terminie:

19 grudzień

2022 roku