Wypłata zasiłku dla opiekuna

i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu marzec 2023 roku

nastąpi w terminie:

28 marzec

2023 roku