Wypłata zasiłku dla opiekuna

i specjalnego zasiłku opiekuńczego w m-cu kwiecień 2023 roku

nastąpi w terminie:

28 kwiecień

2023 roku