Fot. Organizatorzy

Od 30.04.2014 w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu były prowadzone warsztaty „Szkoła dla Rodziców”. Zajęcia związane były z warsztatami promującymi wygląd zewnętrzny i higienę osobistą, treningiem umiejętności psychospołecznych, warsztatami aktywnego poszukiwania pracy oraz ABC zarządzania gospodarstwem domowym.

 „Szkoła dla Rodziców” to zajęcia dla rodziców i ich dzieci pod merytoryczną opieką pedagoga prowadzącego. Warsztaty skoncentrowane były na rozwiązywaniu problemów życiowych, jednocześnie zapewniały rodzicom wsparcie i umożliwiały wymianę doświadczeń z innymi rodzicami. Zajęcia poszerzyły wiedzę na temat wychowania dzieci, ale i wzmocniły kompetencje rodziców, którym dały okazję do skorzystania z doświadczenia i wiedzy specjalisty. Służyło to nie tylko dobremu samopoczuciu dzieci, ale także pozwalało dorosłym rozwijać własne umiejętności i wzmacniać relacje z dziećmi. Warsztaty w „Szkole dla Rodziców” przyczyniły się do znacznego podniesienia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców.

 Autor: Anna Fąderska Pączkowska