Wypłata

STYPENDIUM SZKOLNEGO

w kasie MOPS w Reszlu

nastąpi w terminie:

20 CZERWCA 2024 roku

(CZWARTEK)