Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

w m-cu lipiec 2024 roku

nastąpi w terminie:

23 lipiec 2024 roku