Wypłata zasiłku dla opiekuna

i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu grudzień 2021 roku

nastąpi w terminie:

20 GRUDZIEŃ 2021 roku