Termin składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa

do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy

są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r.,

a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019 r.

 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Reszlu

ul. Kolejowa 25a

11-440 Reszel

pokój nr 1

godziny urzędowania:                                                                     

od poniedziałku do piątku od 7 00 do 15 00