Wypłata zasiłku dla opiekuna

i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu październik 2023 roku

nastąpi w terminie:

27 październik

2023 roku