Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń

z funduszu alimentacyjnego

w m-cu październik 2023 roku

nastąpi w terminie:

 

20 październik 2023 roku