Wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia wychowawczego

w m-cu grudzień 2019 roku

nastąpi w terminie:

 

od  A do J – 16 grudzień

od K do P  – 17 grudzień

od R do Ż – 18 grudzień