Wypłata zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu grudzień 2019 roku

nastąpi w terminie:

 20 grudzień 2019 roku