Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego

w m-cu grudzień 2019 roku

nastąpi w terminie:

 

od  A  do Ł- 17 grudzień

od M  do Ż- 18 grudzień