Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń

z funduszu alimentacyjnego

w m-cu czerwiec 2024 roku

nastąpi w terminie:

 

21 czerwca 2024 roku