UWAGA!!

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  W RESZLU INFORMUJE, ŻE NA TERENIE OŚRODKA  OBOWIĄZUJĄ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ:

  • OSŁONA UST I NOSA (MASECZKA,PRZYŁBICE)

  • RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE

  • ZASTOSOWANIE PŁYNU DO DEZYNFEKCJI RĄK

Niezbędne jest również stosowanie się do poniższych zasad:

  • Zachowanie odległości wynoszącej 2 metry

  • Klienci obsługiwani będą pojedynczo

  • Zaleca się zaopatrzenie we własne długopisy

PROSIMY STOSOWAĆ SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD!