Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu zawiadamia,

 że WSZYSTKIE OSOBY uprawnione do pobierania

  żywności z POPŻ mogą jeszcze skorzystać z dodatkowego 

terminu wyznaczonego na:

 28-09-2020 r. (Poniedziałek)

 !!! Żywność wydawana będzie bez podziału na rewiry do wyczerpania zapasów !!!

 

PROSIMY O ODBIÓR ŻYWNOŚCI Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ.