Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego

w m-cu sierpień 2018 roku

nastąpi w terminie:

 

od  A  do Ł- 21 sierpień

od M  do Ż- 22 sierpień