Wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego 

świadczenia wychowawczego 

w m-cu sierpień 2018 roku

nastąpi w terminie:

 

od  A do J – 20 sierpień

od K do P  - 21 sierpień