Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego

w m-cu kwiecień 2019 roku

nastąpi w terminie:

 

od  A  do Ł- 18 kwiecień

od M  do Ż- 19 kwiecień