Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu zawiadamia, 

że osoby które z różnych przyczyn nie mogły odebrać  

 żywności z POPŻ w marcu 2019 mogą to zrobić

w dodatkowych terminach wyznaczonych na: 

01-04-2019 r. (Poniedziałek) 

02-04-2019 r. (Wtorek)