Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego

w m-cu czerwiec 2019 roku

nastąpi w terminie:

 

od  A  do Ł- 18 czerwiec

od M  do Ż- 19 czerwiec