Wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego,

świadczenia wychowawczego  w m-cu czerwiec 2019 roku

nastąpi w terminie:

 

od  A do J – 17 czerwiec

od K do P  – 18 czerwiec

od R do Ż – 19 czerwiec