W sobotę 01 czerwca 2019 r. w amfiteatrze przy Miejskim Ośrodku Kultury w Reszlu odbyły się ,,Reszelskie Dni Rodziny” pod patronatem Burmistrza Reszla - Pana Marka Janiszewskiego.

,,Małżeństwo - Dobre Relacje - Silna Rodzina” pod takim hasłem obchodzone były tegoroczne Dni Rodziny w Województwie Warmińsko – Mazurskim.

Głównym organizatorem festynu był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu.

Współorganizatorami byli: Biuro Promocji Urzędu Gminy, Miejski Ośrodek Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna, Zespół Szkolno- Przedszkolny, Środowiskowy Dom Samopomocy, Komisariat Policji, Klub Seniora.

Licznie zgromadzoną publiczność przywitała Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Elżbieta Jabłonka. Z okazji obchodów Dnia Rodziny Pani Kierownik życzyła abyśmy w rodzinach wzajemnie się wspierali, szanowali, otaczali życzliwością  i miłością. Szczególne życzenia zostały skierowane do dzieci, gdyż w tym dniu obchodziliśmy również Dzień Dziecka. Pani Jabłonka  podziękowała wszystkim za tak liczne przybycie i życzyła miłych wrażeń oraz udanej zabawy.

W czasie festynu zaprezentowały się następujące grupy wykonawców:

,, Najlepsze Nutki ” z Bredynek ,

Niepubliczne Przedszkole ,, Słoneczko”,

Koło Wokalne przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym,

Środowiskowy Dom Samopomocy,

Zespół ,, Zgrana Paka”,

Katarzyna i Joanna Radomskie,

Soliści ze Studia Wokalnego MOK Reszel-  Krystyna Łożyńska, Ariel Załęski,

Bartoszycki Klub Karate Kyokushin filia w Reszlu

Dziecięca Orkiestra Dęta Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach.

Na straganach można było spróbować ciasto przygotowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Klubu Seniora, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz rodziców dzieci z Przedszkola ,, Słoneczko”.

Dzieci mogły brać udział w różnorodnych konkurencjach i zawodach sportowych.

Dużym  powodzeniem cieszyło się stoisko, w którym pracownicy ŚDS malowali twarze dzieci.

Słodkie niespodzianki rozdawane były przez ulubionych bohaterów dzieci Myszkę Miki i Supermana.

Całość imprezy prowadziła Pani Beata Kilanowska i Pan Ariel Załęski, którzy świetnie bawili publiczność i czuwali nad sprawnym przebiegiem uroczystości.

Wszystkim zaangażowanym w organizację ,,Reszelskich Dni Rodziny” serdecznie dziękujemy.

 Szczególne podziękowania sponsorom:

Bank Spółdzielczy w Reszlu , ROMIX Roman Luchowski.

Do zobaczenia za rok!

 

 Zobacz pełną galerię zdjęć ze spotkania pod linkiem.

 

Autor: Patrycja Waszczuk- Ćwik