Od 01.07.2019 roku program Rodzina 500+

zacznie funkcjonować w rozszerzonej formule.  Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody rodziny.

       W związku z powyższym

w dniu 22.07.2019 r. o godz. 1215 

przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Reszlu ul. Kolejowa 25A

pracownicy Warmińsko-mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego będą służyli informacją i pomocą osobom zainteresowanym skorzystaniem  z programu.