Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego

w m-cu sierpień 2019 roku

nastąpi w terminie:

 

od  A  do Ł- 20 sierpień

od M  do Ż- 21 sierpień