Wypłata świadczeń rodzinnych,  zasiłku pielęgnacyjnego, 

świadczenia wychowawczego 

w m-cu sierpień 2019 roku

nastąpi w terminie:

 

od  A do J – 19 sierpień

od K do P  – 20 sierpień

od R do Ż – 21 sierpień