Wypłata zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu sierpień 2019 roku

nastąpi w terminie:

 28 sierpień 2019 roku