Wypłata świadczenia Dobry Start

w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu

oraz na rachunek bankowy

nastąpi w terminie:

22 sierpień 2019 roku