Wypłata zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu wrzesień 2019 roku

nastąpi w terminie:

 27 wrzesień 2019 roku