Wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego,

świadczenia wychowawczego

w m-cu wrzesień 2019 roku

nastąpi w terminie:

 

od  A do J – 18 wrzesień

od K do P  – 19 wrzesień

od R do Ż – 20 wrzesień