Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego

w m-cu wrzesień 2019 roku

nastąpi w terminie:

 

od  A  do Ł- 19 wrzesień

od M  do Ż- 20 wrzesień