Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

w m-cu październik 2019 roku

nastąpi w terminie:
 
od  A  do Ł- 22 październik

od M  do Ż- 23 październik