Wypłata zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu październik 2019 roku

nastąpi w terminie:

 28 październik 2019 roku