Wypłata zasiłku dla opiekuna  i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu kwiecień 2020 roku

nastąpi w terminie:

 28 kwiecień 2020 roku