Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego

w m-cu kwiecień 2020 roku

nastąpi w terminie:

 

od  A  do Ł- 21 kwiecień

od M  do Ż- 22 kwiecień