Wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego,

świadczenia wychowawczego 

w m-cu kwiecień 2020 roku

nastąpi w terminie:

 

od  A do J – 20 kwiecień

od K do P  – 21 kwiecień

od R do Ż – 22 kwiecień