Mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników oraz interesantów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu, w związku z działaniami mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, wprowadzamy: nowe godziny pracy Ośrodka i ustalam je w godz. od 730 do godz. 1400.

Osoby samotne, starsze, niepełnosprawne lub przewlekle chore lub inne wymagające pomocy w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 mogą zgłaszać swoje potrzeby do Ośrodka telefonicznie:

  1.    89 751 77 00, 89 751 77 01, 89 751 77 03 od godz.7.30 do godz. 13.30
  2.    782 437 685 pod telefonem dyżurnym od godz.14.00 do 19.00

W związku z tym, że dzień 10 kwietnia 2020 r.przypada w Wielki Piątek, ustala się dzień wypłaty świadczeń w dniu 9 kwietnia 2020 r.