Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

świadczenia wychowawczego

w m-cu maj 2020 roku

nastąpi w terminie:

 

od  A  do Ł- 20 maj

od M  do Ż- 21 maj