Wypłata zasiłku dla opiekuna  i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu czerwiec 2020 roku

nastąpi w terminie:

 26 czerwiec 2020 roku