Wypłata zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu lipiec 2020 roku

nastąpi w terminie:

 28 lipiec 2020 roku