Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń

z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego

w m-cu lipiec 2020 roku

nastąpi w terminie:

21 lipca